อุปกรณ์/อาวุธต่างๆ
ชื่ออุปกรณ์
คำอธิบาย
กระบี่ปลายมรกต
อาวุธในหอศาสตราวุธ
กริชศีตละวารี
อาวุธในหอศาสตราวุธ
กระบองทองคำ
อาวุธในหอศาสตราวุธ
กระบี่แก้วอุ้มสุวรรณ
อาวุธในหอศาสตราวุธ
ยันต์กลืนกินสวรรค์
เครื่องรางที่เป็นเคล็ดวิชาประจำกายเยี่ยฉวน
แส้เทวะ
ไม้กวาดธรรมดาที่มีพลังเก่าแก่/อาวุธคู่กายเยี่ยฉวน
ตาข่ายกับดักอมตะ
ตาข่ายลักษณะคล้ายแหจับปลา หากติดกับแล้วจะดิ้นไม่หลุด เป็นอาวุธของหนานกงเหริน
กงล้อประสงค์สวรรค์
ใช้ตรวจสอบพลังยุทธ์ภายในร่างกายคน
เตาปรุงยาสามขา
เตาปรุงยาชนิดหนึ่ง
โคมบงกชสีคราม
ของวิเศษที่เยี่ยฉวนได้มาจากสุสานเทพเจ้า ช่วยคุ้มครองเมื่อใช้เคล็ดวิชาดวงจิตหยินท่องราตรี
ใบมีดเล็ก
อาวุธหลักของเคล็ดวิชาคืบอรุณ
กระบี่นิลสลัก
อาวุธคู่กายของหนานเทียนตู/กระบี่สะเทือนสรวง
Copy link